http://sgs.analizysrodowiska.pl/badania-pomiarysrodowiska-pracy/

http://sgs.analizysrodowiska.pl/badania-pomiarysrodowiska-pracy/
W każdym zakładzie pracy warunki wykonywania obowiązków służbowych mogą okazać się w jakimś stopniu niebezpieczne dla zdrowia czy życia człowieka. Badania środowiska pracy pozwala zdefiniować wszelkie zagrożenia w tym obszarze. Hałas, oświetlenie, czynniki biologiczne, chemiczne i inne to część elementów branych pod uwagę podczas tego typu analiz. Jeśli Jesteś zainteresowany tego typu badaniami – odwiedź tę zakładkę: http://sgs.analizysrodowiska.pl/badania-pomiarysrodowiska-pracy/ i skontaktuj się z nami!